נגיף הקורונה – תשלום דמי בידוד/מחלה לעובדים

החל מיום 29/10/20 ועד 28/02/22 בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) תש”פ- 2020 נקבעו, בין היתר, הוראות הנוגעות לתשלום דמי בידוד לעובד שחלה עליו חובת בידוד ע”י המעסיק. תשלום דמי בידוד לעובד מחויבי בידוד: מחוסנים שבאו במגע עם חולי קורונה אינם נדרשים לבידוד- אלא בהוראת רופא או בהופעה של תסמינים חשודים לקורונה.…

קרא עוד

נגיף הקורונה – התו הירוק

הגבלות התו הירוק ייכנסו לתוקף ביום רביעי הקרוב (18 באוגוסט). הנחיות “התו הירוק” כפי שפורסמו נוגעות להתנהגות במקומות ציבוריים ומקומות בילוי ואינם מתייחסים ספציפית למפעלים וחברות. יחד עם זאת, לאור הפסיקה אנו ממליצים לפעול בהתאם להנחיות אלה גם במקומות העבודה. מי זכאי לתו ירוק? מי שהשלימו שתי מנות חיסון מפני קורונה וחלף שבוע (שבועיים בחיסון…

קרא עוד

נגיף הקורונה – תשלום דמי בידוד/מחלה לעובדים

החל מיום 29/10/20 ועד 31/10/21 בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) תש”פ- 2020 נקבעו, בין היתר, הוראות הנוגעות לתשלום דמי בידוד לעובד שחלה עליו חובת בידוד ע”י המעסיק וקבלת שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי. להלן עיקרי ההוראות: הנחיות בידוד למחוסנים שהיו במגע עם חולה קורונה ככלל, מחוסנים שבאו במגע עם חולי קורונה אינם…

קרא עוד

נגיף הקורונה – תשלום דמי בידוד/מחלה לעובדים

החל מיום 29/10/20 ועד 31/03/21 בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) תש”פ- 2020 נקבעו, בין היתר, הוראות הנוגעות לתשלום דמי בידוד לעובד שחלה עליו חובת בידוד ע”י המעסיק וקבלת שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי. להלן עיקרי ההוראות: תשלום דמי בידוד לעובד לעניין זה – עובד השוהה בבידוד הינו עובד אשר נעדר מהעבודה הואיל…

קרא עוד

נגיף הקורונה – איסור הפעלת בריכות שחייה

משרדנו שלח היום למשרד ראש הממשלה מכתב התראה בטרם פניה לבג”צ. המכתב כולל דרישה לשינוי החוק האוסר על פתיחת בריכות השחייה בישובים, לאור העובדה כי בריכות השחייה בישובים הכפריים פועלות עבור חבריהם ותושביהם בלבד. ההחלטה על סגירת בריכות אלה אינה סבירה ואינה מידתית. כפי שנטען במכתב, הדיון טרם ההחלטה על תיקון החוק לא כלל התייחסות…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הפחתת עלויות העסקה עם היציאה מהמשבר

המעסיקים חייבים עתה להתאים את הסכמי ההעסקה של עובדיהם ואת מקום העבודה עצמו למציאות החדשה בה מצוי המשק, תוך שמירה על מצב בו הן המעסיק והן העובד נשארים מרוצים. להערכתנו יש לבצע בחינה משפטית מחודשת של חלק גדול מהסכמי ההעסקה בסוגיות הבאות: מודל ביצועים – העובד יתוגמל בהתאם לעמידתו בביצועים שייקבעו על ידי ההנהלה ולא…

קרא עוד

נגיף הקורונה – תם זמנו של הסכם העסקה הגנרי

הקדמה: משבר הקורונה ועימו הריחוק החברתי אשר נכפה על האזרחים, אילצו את המעסיקים אשר ביקשו להמשיך להפעיל את מקומות העבודה למצוא פתרונות יצירתיים שיאפשרו לעובדים להמשיך לבצע את תפקידם בצורה המיטבית ותחת המגבלות אשר הוטלו עליהם. הפתרון המתבקש והבולט מכולם הינו מתן האפשרות לעבודה יעילה מהבית, באופן שבו ימשיך העובד ויבצע את כל המטלות המוטלות…

קרא עוד

דירקטור, נגיף הקורונה לא מחכה לך!

השפעות נגיף הקורונה ניכרות בכל מקום. דירקטורים ונושאי משרה, המשבר הזה לא תיאם איתכם את בואו וחמור מכך הוא גם לא מחכה לכם. זה הזמן להביא לידי ביטוי את היכולות והכישורים של הדירקטורים באופן אישי ושל הדירקטוריון כצוות אסטרטגי האחראי להובלת התאגיד והבאתו לחוף מבטחים בצונאמי הכלכלי שנכפה עלינו. פעלו על מנת לצפות משברים והפסדים…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הוראות הגבלת פעילות

נכון ליום 19/4/20 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס’ 5), התש”ף – 2020. להלן עיקרי התיקון: ספורט: ניתן לצאת לפעילות ספורטיבית עד 500 מטר ממקום המגורים, ביחד עם אדם נוסף אחד בלבד באופן קבוע או יותר אם המדובר באנשים הגרים באותו מקום. יציאה למקוואות (לגברים ולנשים): מותרת יציאה ובלבד…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הוראות הגבלת פעילות וחבישת מסיכות

נכון ליום 19/4/20 פורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית הוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס’ 14) התש”ף 2020. להלן עיקרי התיקון: תפילות: ניתן לקיים תפילה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של עשרה אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם. חתונות: ניתן לקיים חתונה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הוצאת נשים בהריון לחל”ת

נכון ליום 19/4/20 כפי שפרסמנו בעבר – לאור מצב החירום ניתן היתר גורף להוציא לחל”ת נשים בהריון בתקופה המוגנת לפי חוק עבודת נשים, עבור מעסיקים העומדים בתנאים מסוימים. ביום 17.4.20 בוטלו תקנות שעת החירום בנושא זה. פירוש הדבר הוא שההגבלות על הוצאת נשים בהריון בתקופות המוגנות מפיטורים חזרו לחול בהתאם לחוק, ועל מעסיק לקבל היתר…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הגבלת מספר העובדים בזמן החג

נכון ליום 8/4/20 פורסם תיקון מס’ 2 לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש”ף-2020. להלן עיקרי ההחמרות וההגבלות: מיום רביעי 8.4.2020, בשעה 15:00 עד ליום שישי, 10.4.2020 בשעה 06:00, (להלן: “תקופת החמרת ההגבלות”), יחולו ההוראות הבאות: עסקים במגזר הפרטי ביישובים שרוב תושביהם יהודיים לא יאפשרו שהייה של…

קרא עוד

נגיף הקורונה – “תקנות הסגר”

נכון ליום 8/4/20 היום 7.4.2020, פורסם ברשומות תיקון מס’ 3 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש”ף-2020 (להלן: “תקנות הסגר”). להלן עיקרי התיקון (רצ”ב הנוסח המלא והמחייב): אחריות מעסיק: טרם כניסה למקום העבודה, המעסיק ישאל את הנכנסים ובכלל זה עובדי המקום את השאלות הבאות: (1) האם אתה משתעל? (2) האם חום גופך…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הוצאת עובדת בתקופה המוגנת לחל”ת

לאור מצב החירום, אשר הוביל מעסיקים רבים להוציא את עובדיהם לחופשה ללא תשלום (חל”ת), נוצרה אי בהירות סביב הוצאת נשים בתקופה המוגנת (הריון ולאחר לידה) לחל”ת. תקנות חדשות אשר פורסמו ביום 6.4.20 מסייעות למעסיקים בנושא זה: בהתאם לתיקון לתקנות, יול מעסיק להוציא עובדת בתקופה המוגנת לחל”ת, ובלבד שיתקיימו כל אלה: החל”ת הינו לתקופה שלא תפחת…

קרא עוד

חוקיות סגירת שערים בקיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים

לאחרונה נדרש היועץ המשפטי לממשלה לשאלה האם מותר לישובים קהילתיים, לרבות קיבוצים, לסגור את שעריהם ולהעמיד שומר אשר יסנן את כניסת האנשים. עמדת היועמ”ש היתה כי אין לישוב סמכות לעשות זאת היות ואין מקור חוקי לפעולה כאמור המהווה חסימה של דרך סטטוטורית. דעתנו בנושא זה שונה – צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי”ח-1958, מסדיר את…

קרא עוד

נגיף הקורונה – אחריות מעסיק (עדכון תקנות הגבלת פעילות)

ביום 31.3.2020, פורסם תיקון מס’ 2 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש”ף-2020. להלן עיקרי התיקון הנוגעים לאחריות המעסיק בהתאם לתק’ 3א: מעסיק במקום העבודה יהיה אחראי לכל אלה: טרם הגעת עובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי…

קרא עוד

נגיף הקורונה – מענק לבני 67 ומעלה

נכון ליום 31/3/20 המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות לבני 67 ומעלה לקבלת מענק עקב פיטורים או חלת: אם אתם עונים כן! על 3 השאלות האלה, תגישו בקשה למענק: הפסקתם לעבוד לאחר ה-1.3.20 בעקבות הקורונה? עבדתם לפני כן לפחות 3 חודשים? ההכנסה שלכם מפנסיה נמוכה מ-5,000 ש”ח או שאין לכם הכנסה מפנסיה? תגישו בקשה למענק בקישור…

קרא עוד

נגיף הקורונה – עדכון תקנות שעת חירום (הגבלת מספר עובדים) מיום 31.3.20

נכון ליום 31/3/20 להלן השינויים בתקנות כפי שפורסמו והיום: תיקון מספר העובדים המותר – מעסיקים נדרשים לצמצם את מצבת העובדים המועסקים על ידם בו זמנית ל – 15% במקום 30% כפי שהיה עד כה. יודגש כי מפעלים בהם שמירה על 30% ממצבת העובדים הינה חיונית לפעילות השוטפת של המפעל, יהיו רשאים לשמור על 30% ממצב…

קרא עוד

נגיף הקורונה – מענק למי שעבר את גיל 67 ופוטר או הוצא לחל”ת

נכון ליום 29/3/20 בשורה מהמוסד לביטוח לאומי – מעתה, יוכל גם מי שעבר את גיל 67 ופוטר או הוצא לחל”ת, להיות זכאי למענק מיוחד. מעסיקים רבים נתקלו בשבועות האחרונים בשאלה, מה לעשות עם עובדים אשר עברו את גיל הפרישה ולפיכך אינם זכאים לדמי אבטלה בעת פיטורים או הוצאה לחל”ת. הדילמה האכזרית – בין נטילת הוצאה…

קרא עוד

נגיף הקורונה – כינוס אסיפות כלליות – אגודות שיתופיות

נכון ליום 29/3/20 ביום 25.3.2020, חתם סגן רשם האגודות השיתופיות על הנחיות חדשות בדבר כינוס אסיפות כלליות באגודות שיתופיות לאור משבר הקורונה. בהתאם להנחיות, ככלל יש להימנע בימים אלה מכינוס אסיפות כלליות. ואולם, ככל שישנם מקרים יוצאי דופן (צורך בהכרעה בנושא שאינו סובל דיחוי שכן דחייתו עלולה לגרום לנזק כלכלי משמעותי לאגודה או לחבריה, למשבר…

קרא עוד