תקדים – בית המשפט המחוזי ביטל חיוב ועדה מקומית בפיצויי ירידת ערך במקרקעין

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים קיבל באופן מלא את ערעורה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו על החלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה – מחוז הצפון וביטל את חיובה של הועדה לשלם לחברה להדברת עשבי בר בע”מ סך 3,630,000 מיליוני ₪ כפיצויי ירידת ערך במקרקעין. כן בוטלן את חיובי הועדה בתשלום…

קרא עוד

היטל השבחה במגזר הכפרי

כידוע, ב- 21.12.2012 נחתם בין מ”י לבין הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות הסכם מעודכן בדבר התשלומים המגיעים מאת רמ”י לרשויות המקומיות, המעוגן בסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965. חלף היטל ההשבחה שנקבע בהסכם הנ”ל הינו בשיעור של 12% מתקבולי רמ”י בגין מכר הזכויות למגורים (להלן: “חלף היטל השבחה”). סוגיית חלף היטל ההשבחה עבור התשלומים…

קרא עוד