“חוק המצלמות” במעונות יום לפעוטות

(נכון ליום 23.8.2020) ביום 1.9.2020 יכנסו לתוקפן הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע”ט-2018 (להלן: “חוק המצלמות”), המחייבות התקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות.   להלן עיקרי החוק: החוק מחיל חובה על מפעיל מעון יום להתקין מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון, בכל השעות בהן שוהים הפעוטות במעון, בהקלטת וידאו ללא קול.…

קרא עוד

צייד הצבאים

הישג חשוב ונוסף לרשות הטבע והגנים במלחמתה הבלתי מתפשרת בתופעת הצייד הבלתי חוקי בצפון הארץ, המתנהלת באמצעות עו”ד צביקה כוחן ממשרדנו. בתום ניהול הליך משפטי של הרשות בבית משפט השלום בטבריה, נגזרו ע”י כב’ סגן הנשיא, השופט ניר מישורי לב טוב, על תושב הצפון שבעה (7) חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות וקנס בסך 25…

קרא עוד

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע”ט-2018, אשר נחקק בחודש אוקטובר 2018, מחיל חובה על מסגרות בהן שוהים לפחות 7 פעוטות, להחזיק אישור ראשוני להפעלת המסגרת. חובה זו תחול החל משנת הלימודים הקרובה (1.9.2019). בנוסף מעגן החוק חובה לקבל רישיון קבוע/זמני, אולם זו תיכנס לתוקף לאחר התקנת התקנות ובאופן מדורג על פני חמש שנים. התנאים…

קרא עוד

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום

ביום 1.9.2019 יכנסו לתוקפן מרבית הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע”ט-2018. לגבי מעונות בהם לא מותקנות כיום מצלמות, קיימת תקופת ביניים בת שנה – מיום  1.9.2019 ועד ליום 1.9.2020, בסיומה יחול החוק על מעונות אלה והם יחויבו בהתקנת מצלמות. במידה ובמעונות אלה יותקנו מצלמות במהלך תקופת הביניים, יחול החוק…

קרא עוד

הנחיות משרד הבריאות בדבר ניהול רפואי של מרפאות שיניים

בתחילת חודש יוני 2019 פרסם משרד הבריאות הנחיות מעודכנות לניהול רפואי של מרפאות שיניים. מטרת ההנחיות היא לקבוע את צורת הניהול של המרפאות על מנת להבטיח מתן טיפול רפואי נאות וביקורת רפואית הולמת. אנו ממליצים לקיבוצים שמנהלים מרפאת שיניים לעבור על ההנחיות על מנת להשתפר ולהיצמד לסטנדרטים הרפואיים הקבועים בהן לטובת החברים והתושבים המטופלים. להלן…

קרא עוד

הוזלה בהפעלת בריכות השחייה

עד היום, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), תשנ”ד-1994, בעלים ומפעילים של בריכות שחייה, צריכים היו לפי חוק לדאוג לכך שיימצא בחצר הבריכה מפעיל בריכה בעל האישורים הנדרשים, וזאת כל עוד הבריכה פתוחה. הוראות התקנות גרמו להוצאות העסקה גבוהות של מפעיל כאמור, אשר היה עליו להיות נוכח פיזית בבריכה לאורך כל שעות…

קרא עוד

“סטנדרטים גבוהים זה לא בשמיים” – יו”ר הדירקטוריון

טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה. כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים עבורכם את עקרונות החוזר, על מנת שניתן יהיה לאמץ מהוראותיו סטנדרטים גבוהים של ניהול והתנהלות. פרק ב’ : יו”ר הדירקטוריון  …

קרא עוד

“סטנדרטים גבוהים זה לא בשמיים” – הרכב הדירקטוריון

טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה. כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים עבורכם את עקרונות החוזר, על מנת שניתן יהיה לאמץ מהוראותיו סטנדרטים גבוהים של ניהול והתנהלות.   פרק א’ : הרכב הדירקטוריון…

קרא עוד

חובת אמונים

סעיף 254 לחוק החברות, תשנ”ט-1999, “חובת אמונים” מורה כך : 254.(א) נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה – (1) יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין עניניו האישיים; (2) יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי…

קרא עוד

הרמת מסך “הפוכה”. מה זה?

הרמת מסך הפוכה היא הליך בו ביהמ”ש מאשר להסיר את מסך ההתאגדות שבין האדם, בעל המניות, לבין התאגיד שבבעלותו. בשונה מהרמת מסך רגילה בה מבקש נושה להגיע לבעל המניות בשל חובות החברה, בהרמת מסך “הפוכה”, מתבקשת ירידה מבעל מניות לתאגיד בו הוא מחזיק כבעלים לצורך חיוב התאגיד בחובות בעל המניות. קיים פער בין העילות שמכוחן…

קרא עוד

הצעת חוק קרן פיצויים לנזקי הפשיעה החקלאית, התשע”ח–2018

לאחרונה הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק קרן פיצויים לנזקי הפשיעה החקלאית, התשע”ח–2018 (להלן: “חוק הפיצויים לנזקי הפשיעה החקלאית”). יש לקוות כי נוסח ההצעה מסמן שינוי בכיוון החשיבה של הכנסת, אשר רק לא מזמן הונח על שולחנה את הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות) (תיקון – פיצוי בשל אסונות מעשה…

קרא עוד

בית הדין הארצי לעבודה מרחיב את מסגרת “משרת האמון”

מתי יחשב עובד כמועסק ב”משרת אמון”? בית הדין מרחיב את פירוש המונח גם על תפקידים בדרג ההנהלה השני. בהתאם לפסיקה, על מנת שעובד יחשב כמי שמשמש בתפקיד של משרת אמון, דהיינו, כזה שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליו, על העובד לעמוד בקריטריונים נוקשים אשר למעשה מצמצמים את פירוש המונח לשכבת ההנהלה הבכירה ביותר של…

קרא עוד

ניתן להעביר מכסות ביצים גם באיו”ש

הכנסת אישרה: ניתן להעביר מכסות ביצים – גם באיו”ש הכנסת אמרה את דברה: חקלאים מאיו”ש ומבקעת הירדן, יוכלו לסחור במכסות ביצים עם חקלאים הנמצאים בתוך הקו הירוק. ביום 11.6.2018, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק המועצה לענף הלול אשר עד כה הפלה לרעה אזרחים ישראלים מאיו”ש ובקעת הירדן. טרם התיקון, טענה המדינה בפני…

קרא עוד

הצעת חוק המועצה לענף הלול

בהמשך לבג”צ שהוגש על ידי משרדנו כנגד משרד החקלאות ורשויות נוספות, אישרה ועדת הכלכלה את התיקון לחוק המועצה לענף הלול. בהתאם לתיקון שאושר, יוכלו כעת חקלאים בישראל ובשטחי יהודה ושומרון לסחור במכסות ביצים, דבר אשר לא התאפשר עד כה. עתה יעבור החוק לקריאה שניה ושלישית בכנסת. דברי עוה”ד גיל עוז בוועדה: “ביהודה ושומרון חיים אזרחים…

קרא עוד

הנחיות רשם האגודות לוועדת הביקורת באגודות השיתופיות

ביום 15.4.2018 פורסמו הנחיות רשם האגודות השיתופיות לוועדת הביקורת באגודה. באופן מפתיע, ההנחיות לא זכו לתשומת הלב הראויה ואגודות רבות כלל לא מודעות לקיומן. ההנחיות הללו הן לא פחות מרעידת אדמה בתחום האגודות השיתופיות: הן משנות ומגדירות מחדש את הסמכות והאחריות של ועדת הביקורת כרשות באגודה, ולא פחות מכך, של חברי הועדה באופן אישי כנושאי…

קרא עוד

הצעות חוק ותקנות משולחן הכנסת בנושאי חקלאות והתיישבות

הצעת חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון מס’ 8), התשע”ח–2018. הסבר: במדינות המפותחות ננקטים באופן מסורתי ועקבי צעדי מדיניות שנועדו לתמוך במגזר החקלאי ולחזקו. צעדים אלה נובעים מההכרה בחשיבותה הלאומית של החקלאות ומהרצון למנוע הדרדרות של המגזר הכפרי, זניחת קרקעות, אובדן תעסוקה והשתנות של הנוף החקלאי.לעיסוק בחקלאות תרומה ומשמעות החורגת מהייעוד המסורתי של אספקת תוצרת…

קרא עוד

יד שמאל סוגרת לחקלאי את המים, יד ימין רושמת קנס על עקירת פרדס.

חלם זה כאן! במהלך שנת 2016 לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ושר האוצר, החליט שר החקלאות לצאת למלחמה במפחמות של עמק דותן. המפחמות מזהמות והמשרד התקין תקנות שתכליתן “לייבש” אותן מחומרי הגלם (עץ ישראלי ממטעי אבוקדו ופרדסים). ב”נוהל קרב” חפוז התקנות יוצאות במתכונת של הוראת שעה. מעתה ואילך לא ניתן לעקור, לכרות או להוביל…

קרא עוד

בניגוד לעמדת הפרקליטות, בית המשפט החזיר את הנשקים לחקלאי בצפון!

לאחר מאבק משפטי חסר פשרות, ביהמ”ש קבע כי המדינה תחזיר לאלתר נשקים שהוחרמו מחקלאי בעל שטח מרעה בצפון! על אף התנגדותה הנחרצת של הפרקליטות, בעתירה שהוגשה ע”י משרדנו לבית המשפט המחוזי בחיפה, פסק בית המשפט כי שלושה נשקים אשר הוחרמו ע”י המשטרה מבעל עדר בקר בצפון, יוחזרו לחקלאי לאלתר! את החקלאי ייצג עוה”ד גיל עוז…

קרא עוד

קיצור שבוע העבודה – עדכונים

1. פרסום צו ההרחבה בנוגע לקיצור שבוע העבודה יצר אי בהירויות ושאלות רבות של מעסיקים נותרו ללא מענה. 2. בניסיון להבהיר את הדברים, התקיימה ביום 29.4.18 פגישה במסגרת “פורום דיני עבודה” של לשכת עורכי הדין בו חבר הח”מ (בהשתתפות נציגי ההסתדרות, התעשיינים ומשרד הכלכלה). גם בתום אותה פגישה לא ניתנו ע”י הרגולטור תשובות סופיות לשאלות…

קרא עוד

שוקלים מועמדות לרשות המקומית או למועצה האזורית?

כדאי לקרוא היטב את הדברים הבאים: ביום שלישי, ה- 30/10/2018, כא בחשוון התשע”ט, ייערכו לראשונה במקביל בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות. חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) , תשנ”ג – 1993, קובע כללים להתנהלות הבחירות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות. בנוסף קיימות הנחיות של משרד הפנים ושל משרד מבקר המדינה. סבך ההוראות, הדורש התמחות מיוחדת בתחום, מביא…

קרא עוד