ראשי ערים, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות

הבחירות לראשות הערים, הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות ממש “מעבר לפינה”. אנו מזכירים לראשי הרשויות המכהנים כי בתקופה זו ובמהלך תקופת הבחירות, בנוסף להוראות החוק החלות על המתמודדים החדשים, חלים על ראשי רשויות כללים נוספים מתוקף תפקידם וכהונתם. על ראשי הרשויות חלה בתקופת הבחירות החובה לפעול באיפוק וריסון בכל הקשור להפעלת הסמכות השלטונית. נדרש איזון עדין…

קרא עוד

מתמודדים לראשות מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ועיריות

עבור כל מי שמתכוון להציג מועמדות לראשות עירייה, רשות מקומית/אזורית, הבחירות כבר ממש “מעבר לפינה”. מניסיוני, בשל סבך ההוראות והדינים החלים על הבחירות לרשויות המקומיות, לרבות הנחיות משרד הפנים ומבקר המדינה, מועמדים רבים מוצאים עצמם עוברים על החוק וזאת מבלי משים וללא כל כוונה לעשות כן. מליווי של מועמדים במערכות הבחירות בעבר, זיהיתי כי עיקר…

קרא עוד

אל תשתיקו את החקלאים!

מאז פרוץ המאבק המוצדק של החקלאים ברפורמה ובחוק ההסדרים, אנו עדים בתקשורת להתקפות ואיומים המופנים כנגדם מצד טייקונים ושאר בעלי אינטרס וממון. הביקורת המוצדקת של החקלאים כנגד רשתות השיווק וחשיפת התנהלות חלק מהטייקונים כנגדם בשיטות מאפיונריות צריכה להימשך עד שמישהו בממשלה יתעורר ויפנה את האצבע המאשימה לאן שצריך (ליבואנים הגדולים, לרשתות השיווק, לקימעונאים וליתר בעלי…

קרא עוד

האם יש הגנה על פרסום לשון הרע באסיפת הקיבוץ?

האם עומדות למפרסם לשון הרע באסיפת הקיבוץ, ההגנות הקבועות בסעיפים 13(5) ו 15(5) לחוק איסור לשון הרע? בהתאם לסעיפים אלו, פרסום הנעשה במסגרת דיון שיפוטי, ייהנה מהגנת החוק. ישנם הטוענים שיש לראות במוסד האסיפה כמסגרת דיונית “מעין שיפוטית” וכפועל יוצא מכך יש להחיל על דברים הנאמרים בה, כחוסים תחת ההגנה השמורה לדברים הנאמרים במסגרת דיון…

קרא עוד

תביעות השתקה בלשון הרע

SLAPP – Strategic Lawsuit Against Public Participation תביעות אסטרטגיות למניעת השתתפות ציבורית או “תביעות השתקה”, כפי שנהוג לכנותן במדינת ישראל הנן תביעות שמגיש גוף גדול ובעל משאבים רבים נגד אדם או קבוצה שמותחים ביקורת או אומרים את דעתם בגדר זכותם לחופש הביטוי. תביעת השתקה מוגשת על אף שמלכתחילה סיכוייה להתקבל אפסיים ועל מנת להרתיע מבקרים,…

קרא עוד

“חוק המצלמות” במעונות יום לפעוטות

(נכון ליום 23.8.2020) ביום 1.9.2020 יכנסו לתוקפן הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע”ט-2018 (להלן: “חוק המצלמות”), המחייבות התקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות.   להלן עיקרי החוק: החוק מחיל חובה על מפעיל מעון יום להתקין מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון, בכל השעות בהן שוהים הפעוטות במעון, בהקלטת וידאו ללא קול.…

קרא עוד

צייד הצבאים

הישג חשוב ונוסף לרשות הטבע והגנים במלחמתה הבלתי מתפשרת בתופעת הצייד הבלתי חוקי בצפון הארץ, המתנהלת באמצעות עו”ד צביקה כוחן ממשרדנו. בתום ניהול הליך משפטי של הרשות בבית משפט השלום בטבריה, נגזרו ע”י כב’ סגן הנשיא, השופט ניר מישורי לב טוב, על תושב הצפון שבעה (7) חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות וקנס בסך 25…

קרא עוד

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע”ט-2018, אשר נחקק בחודש אוקטובר 2018, מחיל חובה על מסגרות בהן שוהים לפחות 7 פעוטות, להחזיק אישור ראשוני להפעלת המסגרת. חובה זו תחול החל משנת הלימודים הקרובה (1.9.2019). בנוסף מעגן החוק חובה לקבל רישיון קבוע/זמני, אולם זו תיכנס לתוקף לאחר התקנת התקנות ובאופן מדורג על פני חמש שנים. התנאים…

קרא עוד

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום

ביום 1.9.2019 יכנסו לתוקפן מרבית הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע”ט-2018. לגבי מעונות בהם לא מותקנות כיום מצלמות, קיימת תקופת ביניים בת שנה – מיום  1.9.2019 ועד ליום 1.9.2020, בסיומה יחול החוק על מעונות אלה והם יחויבו בהתקנת מצלמות. במידה ובמעונות אלה יותקנו מצלמות במהלך תקופת הביניים, יחול החוק…

קרא עוד

הנחיות משרד הבריאות בדבר ניהול רפואי של מרפאות שיניים

בתחילת חודש יוני 2019 פרסם משרד הבריאות הנחיות מעודכנות לניהול רפואי של מרפאות שיניים. מטרת ההנחיות היא לקבוע את צורת הניהול של המרפאות על מנת להבטיח מתן טיפול רפואי נאות וביקורת רפואית הולמת. אנו ממליצים לקיבוצים שמנהלים מרפאת שיניים לעבור על ההנחיות על מנת להשתפר ולהיצמד לסטנדרטים הרפואיים הקבועים בהן לטובת החברים והתושבים המטופלים. להלן…

קרא עוד

הוזלה בהפעלת בריכות השחייה

עד היום, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), תשנ”ד-1994, בעלים ומפעילים של בריכות שחייה, צריכים היו לפי חוק לדאוג לכך שיימצא בחצר הבריכה מפעיל בריכה בעל האישורים הנדרשים, וזאת כל עוד הבריכה פתוחה. הוראות התקנות גרמו להוצאות העסקה גבוהות של מפעיל כאמור, אשר היה עליו להיות נוכח פיזית בבריכה לאורך כל שעות…

קרא עוד

“סטנדרטים גבוהים זה לא בשמיים” – יו”ר הדירקטוריון

טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה. כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים עבורכם את עקרונות החוזר, על מנת שניתן יהיה לאמץ מהוראותיו סטנדרטים גבוהים של ניהול והתנהלות. פרק ב’ : יו”ר הדירקטוריון  …

קרא עוד

“סטנדרטים גבוהים זה לא בשמיים” – הרכב הדירקטוריון

טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה. כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים עבורכם את עקרונות החוזר, על מנת שניתן יהיה לאמץ מהוראותיו סטנדרטים גבוהים של ניהול והתנהלות.   פרק א’ : הרכב הדירקטוריון…

קרא עוד

חובת אמונים

סעיף 254 לחוק החברות, תשנ”ט-1999, “חובת אמונים” מורה כך : 254.(א) נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה – (1) יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין עניניו האישיים; (2) יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי…

קרא עוד

הרמת מסך “הפוכה”. מה זה?

הרמת מסך הפוכה היא הליך בו ביהמ”ש מאשר להסיר את מסך ההתאגדות שבין האדם, בעל המניות, לבין התאגיד שבבעלותו. בשונה מהרמת מסך רגילה בה מבקש נושה להגיע לבעל המניות בשל חובות החברה, בהרמת מסך “הפוכה”, מתבקשת ירידה מבעל מניות לתאגיד בו הוא מחזיק כבעלים לצורך חיוב התאגיד בחובות בעל המניות. קיים פער בין העילות שמכוחן…

קרא עוד

הצעת חוק קרן פיצויים לנזקי הפשיעה החקלאית, התשע”ח–2018

לאחרונה הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק קרן פיצויים לנזקי הפשיעה החקלאית, התשע”ח–2018 (להלן: “חוק הפיצויים לנזקי הפשיעה החקלאית”). יש לקוות כי נוסח ההצעה מסמן שינוי בכיוון החשיבה של הכנסת, אשר רק לא מזמן הונח על שולחנה את הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות) (תיקון – פיצוי בשל אסונות מעשה…

קרא עוד

בית הדין הארצי לעבודה מרחיב את מסגרת “משרת האמון”

מתי יחשב עובד כמועסק ב”משרת אמון”? בית הדין מרחיב את פירוש המונח גם על תפקידים בדרג ההנהלה השני. בהתאם לפסיקה, על מנת שעובד יחשב כמי שמשמש בתפקיד של משרת אמון, דהיינו, כזה שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליו, על העובד לעמוד בקריטריונים נוקשים אשר למעשה מצמצמים את פירוש המונח לשכבת ההנהלה הבכירה ביותר של…

קרא עוד

ניתן להעביר מכסות ביצים גם באיו”ש

הכנסת אישרה: ניתן להעביר מכסות ביצים – גם באיו”ש הכנסת אמרה את דברה: חקלאים מאיו”ש ומבקעת הירדן, יוכלו לסחור במכסות ביצים עם חקלאים הנמצאים בתוך הקו הירוק. ביום 11.6.2018, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק המועצה לענף הלול אשר עד כה הפלה לרעה אזרחים ישראלים מאיו”ש ובקעת הירדן. טרם התיקון, טענה המדינה בפני…

קרא עוד

הצעת חוק המועצה לענף הלול

בהמשך לבג”צ שהוגש על ידי משרדנו כנגד משרד החקלאות ורשויות נוספות, אישרה ועדת הכלכלה את התיקון לחוק המועצה לענף הלול. בהתאם לתיקון שאושר, יוכלו כעת חקלאים בישראל ובשטחי יהודה ושומרון לסחור במכסות ביצים, דבר אשר לא התאפשר עד כה. עתה יעבור החוק לקריאה שניה ושלישית בכנסת. דברי עוה”ד גיל עוז בוועדה: “ביהודה ושומרון חיים אזרחים…

קרא עוד

הנחיות רשם האגודות לוועדת הביקורת באגודות השיתופיות

ביום 15.4.2018 פורסמו הנחיות רשם האגודות השיתופיות לוועדת הביקורת באגודה. באופן מפתיע, ההנחיות לא זכו לתשומת הלב הראויה ואגודות רבות כלל לא מודעות לקיומן. ההנחיות הללו הן לא פחות מרעידת אדמה בתחום האגודות השיתופיות: הן משנות ומגדירות מחדש את הסמכות והאחריות של ועדת הביקורת כרשות באגודה, ולא פחות מכך, של חברי הועדה באופן אישי כנושאי…

קרא עוד