משרד האוצר האריך את מועד הגשת הערות הציבור לטיוטת צו (הפחתה וביטול מכסים על מוצרי החקלאות)

בעקבות פניית משרדנו למשרד האוצר, האריך המשרד את מועד הגשת הערות הציבור לצו הפחתת המכסים על מוצרי החקלאות עד ליום 19.1.2022. במכתב שנשלח על ידי עו”ד גילי עוז למשרד האוצר, הודגש בפני המשרד כי מייד לאחר פרסום הרפורמה נקט המשרד בשם ארגון מגדלי הפירות בישראל בהליכים משפטיים על מנת לקבל את החומר המקצועי עליו מושתת…

קרא עוד

מי אנחנו שנשבור להם את המילה?

הכלכלן הראשי אומר על הרפורמה בחקלאות: “לשאלה אם הפחתות מכסים מתגלגלות לצרכן אין תשובה חד משמעית”, ומוסיף “מבדיקת השלכות הפחתות המכסים בשנים 2012 – 2013 לא ניכרת השפעה משמעותית על יוקר המחייה”. השירותים להגנת הצומח אומרים על הרפורמה בחקלאות שהיא מהווה סכנה אדירה לא רק לחקלאות אלא לטבע במדינת ישראל. השירותים להגנת הצומח מוסיפים כך:…

קרא עוד

במשרדי האוצר והחקלאות לא טרחו לבדוק את השפעות הרפורמה על מדינת ישראל

במשרד החקלאות יודעים כי בדומה לחקלאות העולם גם החקלאות הישראלית מייצרת תועלות רבות למדינה: מזון בריא, ביטחון מזון, שטחים פתוחים ונוף, ביטחון ותעסוקה באזורי ספר, ערכים חברתיים הקשורים לחינוך, תרבות ופנאי ועוד. מכלול התרומות נובע בין היתר מפריסת החקלאות בכל שטחי הארץ, ומייצור יציב וקבוע של תוצרת חקלאית מגוונת המותאמת למאפיינים של אזורי הגידול וליתרונות…

קרא עוד

מושבניקי’ם משרד האוצר סימן אתכם!!!

ממסמכים שהוגשו למשרד האוצר טרם הנחת הרפורמה בחקלאות על שולחן הממשלה, עולה כי הסכנה למשק המושבי מהרפורמה ברורה ומיידית. מדהים לגלות כי באותה עת שהאוצר אומר שהרפורמה תסייע לחקלאים ותפתח את המשקים, המסמכים שנמצאים בפניו מלמדים כי הרפורמה תוביל כנראה לחיסול המשק המשפחתי. המשמעות המידית זליגה ואיבוד קרקעות הלאום ותוספת אבטלה בפריפריה. משרד האוצר שמבקש…

קרא עוד

משרדי האוצר והחקלאות מטעים את הממשלה והכנסת

במסגרת המאבק המשפטי אותו מנהל משרדנו נגד הרפורמה בחקלאות, משרד האוצר נאלץ לחשוף את המסמכים עליהם ביסס את הרפורמה. ניתן היה לצפות שהמסמכים יתמכו ברפורמה שלדברי האוצר אמורה לפתח את החקלאות הישראלית, אלא שהמסמכים הללו אומרים את ההיפך הגמור. הרפורמה תהרוס את החקלאות. הרפורמה מבקשת להעתיק מודל אירופאי להפחתת מכסים ותמיכה ישירה. אלא מה, בשעה…

קרא עוד

המאבק ברפורמה בחקלאות הוא של כולנו. לא רק של החקלאים!

במסגרת מאבקנו ברפורמה בחקלאות התברר שמשרד החקלאות קידם את הרפורמה מבלי לבדוק ולשקול את השפעתה על הנושאים הבאים: השלכות על שמירת קרקעות הלאום. ירידה בהיקף השטחים המעובדים. פגיעה בשימור השטחים הפתוחים וקרקע. פגיעה בענף התיירות בישראל. פגיעה באיכות הסביבה. פגיעה במקורות המים. פגיעה בערכי הנוף בישראל. פגיעה בתרבות ומורשת ההתיישבות. פגיעה בכלכלה והפרנסה בפריפריה. פגיעה…

קרא עוד

הרפורמה הזו היא כמו להיכנס למארב מתוכנן של תורכיה!

במסגרת המאבק של משרדנו ברפורמה בחקלאות עולים הנתונים הבאים. הרפורמה בחקלאות הונחה על שולחן הממשלה ואף אושרה על ידה, ללא שהיה  בפני משרד החקלאות מידע המתייחס לכך שמדינת ישראל הנה “מדינת אי”. משרד החקלאות גם לא בחן את ההשלכות בנושא הפיקוח על התוצרת המיובאת. לא עמד בפני המשרד טרם הנחת הרפורמה מידע בעניין השמדת תוצרת…

קרא עוד

עתירה כנגד משרדי האוצר והחקלאות: העבירו את החומרים עליהם מבוססת הרפורמה!

משרדנו הגיש מטעם ארגון מגדלי הפירות בישראל עתירה כנגד משרדי החקלאות והאוצר, עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים. במסגרת העתירה התבקש ביהמ”ש לחייב את המשרדים המשיבים להעביר אלינו את החומרים המקצועיים עליהם ביססו המשיבים את “הרפורמה בחקלאות”. העתירה הוגשה לאחר שמשרדי האוצר והחקלאות הפרו כלפי ארגון מגדלי הפירות את חוק חופש המידע כאשר נמנעו במשך תקופה…

קרא עוד

תביעת נזקי מחלת השחפת

סעיף 16 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-1985 (להלן: “פקודת בעלי חיים“) שעניינו “פיצויים בעד המתה” קובע כי אוצר המדינה ישלם לבעלו של בעל חיים שהומת לפי הפקודה פיצויים בהתאם לשוויו של בעל החיים. סכום הפיצוי המירבי בגין כל בעל חיים נקבע על ידי שר החקלאות בהודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), תשס”ח –…

קרא עוד

נמחקה תביעת הענק של רמי לוי נ’ יו”ר קיבוץ מירב

בצעד חריג הורה בית המשפט המחוזי בחיפה על מחיקת תביעת הענק שהגישו רמי לוי וחברת שיווק השקמה, בסך 6.5 מיליון ₪, כנגד אלי שריר חבר ויו”ר קיבוץ מירב. את ההגנה בתיק ניהלו מטעם משרדנו עוה”ד רעות מזרחי, גל עינב, יעל לוטן וגילי עוז. בחודש אוגוסט 2020, פרסם אלי שריר פוסט באתר פייסבוק בו הוא קובל…

קרא עוד

ביטול מכסים על יבוא תוצרת חקלאית גם בלי הרפורמה

שר האוצר בתגובה לכנס החקלאים: “אבטל את המכסים על יבוא חקלאי גם בלי הרפורמה”. https://www.davar1.co.il/330201/ על פי חוק המכס שר האוצר אכן יכול להפחית משיעור גובה המכסים. סעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף), תש”ט-1949 שכותרתו “שינוי מס מכס ובלו”, קובע: “שר האוצר רשאי, בצו שיפורסם ברשומות – (א) להוסיף על התוספת לפקודת תעריף…

קרא עוד

חוק ההסדרים והרפורמה בחקלאות

רקע חוק ההסדרים נחקק לראשונה בישראל בשנת 1985, כחלק מתוכנית חירום כלכלית לייצוב המשק. על מנת להתמודד עם המשבר הכלכלי הותקנו בשנת 1985 תקנות שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק המדינה). השימוש בתקנות שעת חירום אושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה דאז, פרופ’ זמיר, ובלשונו: “הממשלה צריכה להיות משוכנעת שאנחנו בשעת חירום כלכלית ושעת חירום…

קרא עוד

סימון ארץ מקור של תוצרת חקלאית בשווקים

בימים אלו משרדנו מלווה הצעת חוק שעשויה לשפר את מצבם של החקלאים בישראל בתחרות מול יבואני התוצרת החקלאית מחו”ל. לא פחות חשוב מכך אנו מבקשים לשפר ולהשוות את מצבו של הצרכן הישראלי לצרכן במדינות המערב, בכל הקשור לזכותו לדעת מהיכן מגיעה התוצרת החקלאית שהוא רוכש ומניח על שולחנו. חרף קשיים ומכשולים רבים (רבים מדי יש…

קרא עוד

חמש שנים ל”תקנות הבקעה”

תיקון תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ”ב–1991 השבוע לפני חמש שנים בדיוק, הצלחנו להשלים את פרוייקט “תקנות הבקעה” ולהפחית בעזרת תיקון התקנות את שטף תביעות הסרק של העובדים הפלסטינים כנגד מעסיקיהם החקלאים. “תקנות הבקעה” הן ההוכחה המובהקת לכך שבעבודה מקצועית, יצירתית ושקולה, ניתן לבצע תיקוני חקיקה    המסייעים לחקלאי ישראל. לא היינו זוכרים…

קרא עוד

הרפורמה בחקלאות מייצרת מבוכה גדולה לרשויות המדינה

שנים רבות אנחנו מלווים ומייצגים גופים מהמגזר הפרטי והעסקי מול המדינה ומוסדותיה. לא זכורה לנו החלטה כדוגמת הרפורמה בחקלאות, המעמידה את רשויות המדינה במבוכה כה רבה. נאמר על ידי משרדי האוצר והחקלאות כי הרפורמה שרוב עיסוקה בביטול מכסים ומכסות מבוססת על דוחות טרכטנברג וקדמי. אז זהו שלא. בדו”ח ועדת טרכטנברג נאמר לעניין המכס: “מכס מהווה…

קרא עוד

נתוני ה OECD שמשרדי האוצר והחקלאות לא רוצים שהשרים וחברי הכנסת יראו

מסמך רשמי של החטיבה למחקר במשרד החקלאות שהופק במאי 2020 (להלן: “מסמך ההשוואה”) מראה כי מחירי הירקות והפירות הנמכרים בישראל נמוכים מהממוצע של הירקות והפירות הנמכרים במדינות ה OECD. משרדי האוצר והחקלאות ניסו להסתיר משרי הממשלה טרם הישיבה הקבועה ליום ראשון הזה 1.8.2021, לאישור הרפורמה, מידע פנימי של משרד החקלאות, המשמיט את הקרקע תחת הרפורמה,…

קרא עוד

תכנית משרדי האוצר והחקלאות לחיסול החקלאות הישראלית

ביום 23.7.2021, פורסמה טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2021 ו- 2022 (להלן: “התכנית”). התכנית כוללת את פרק “הגברת התחרות בחקלאות” (להלן: “פרק החקלאות”). בכל הנוגע לפרק החקלאות, נראה כי ראשי מטה המאבק של ארגוני החקלאים והמועצות האזוריות, כבר אמרו את כל שיש לומר אודות האסון…

קרא עוד

סימון ארץ מקור – בשורה אדירה לצרכן הישראלי

ארגון מגדלי הדגים בישראל מוביל בימים אלה הצעת חוק לסימון ארץ המקור של התוצרת החקלאית הנמכרת ברשתות השיווק בתפזורת. כמשרד המלווה משפטית את הפרוייקט החשוב הזה אנו סבורים שיותר משהצעת החוק הזו חשובה לחקלאים (והיא מאוד חשובה), היא בשורה אדירה לצרכנים בישראל. סימון התוצרת החקלאית היא כלי חשוב המסייע בהנגשת מידע חיוני לצרכן אודות התוצרת…

קרא עוד

סימון ארץ המקור של התוצרת החקלאית הנמכרת ברשתות השיווק

בימים אלו משרדנו מלווה הצעת חוק שעשויה לשפר את מצבם של החקלאים בישראל בתחרות מול יבואני התוצרת החקלאית מחו”ל. לא פחות חשוב מכך אנו מבקשים לשפר ולהשוות את מצבו של הצרכן הישראלי לצרכן במדינות המערב, בכל הקשור לזכותו לדעת מהיכן מגיעה התוצרת החקלאית שהוא רוכש ומניח על שולחנו. חרף קשיים ומכשולים רבים (רבים מדי יש…

קרא עוד