תביעת נזקי מחלת השחפת

סעיף 16 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-1985 (להלן: “פקודת בעלי חיים“) שעניינו “פיצויים בעד המתה” קובע כי אוצר המדינה ישלם לבעלו של בעל חיים שהומת לפי הפקודה פיצויים בהתאם לשוויו של בעל החיים. סכום הפיצוי המירבי בגין כל בעל חיים נקבע על ידי שר החקלאות בהודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), תשס”ח –…

קרא עוד