תניית פיצויים מוסכמים בהסכם

תניית הפיצוי המוסכם היא תנייה שנוהגים להכניס בהרבה בהסכמים כיוון שהיא נחשבת לסעד קל ופשוט באופן יחסי המעלה את רמת הוודאות והביטחון של קיום ההסכם. משמעות התנייה היא כי במקרה של הפרת הסכם, הצד הנפגע, יהיה זכאי לפיצויים מהצד המפר, שהוסכם עליהם מראש בעת חתימת החוזה. תניית הפיצוי המוסכם בעצם מאפשרת לצדדים לחזות מראש את…

קרא עוד

גביית ארנונה מבעל שליטה בתאגיד

בעלי חברות עליכם לדעת – החוק מאפשר לחייב בעל שליטה בתאגיד בחוב ארנונה הנצבר לחובתו של התאגיד. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים מאפשר לבצע “הרמת מסך” לבעל השליטה ולגבות ממנו את חוב הארנונה במקום בו חברה הותירה אחריה חוב. להלן התנאים המצטברים שבקיומם ניתן מכוח חוק ההסדרים לגבות את חוב הארנונה מבעל השליטה בחברה: נכס שאינו…

קרא עוד