עדכוני פסיקה חשובים בתחום העבודה

תשלום שעות נוספות גלובליות[1] תשלום גמול שעות נוספות גלובליות לעובד (שנ”ג) הפך בשנים האחרונות לנוהג נפוץ אצל מעסיקים, במסגרתו מקבל העובד גמול קבוע עבור עבודה בשעות נוספות, המגלם מספר קבוע של שעות, בין אם עבד את מספר השעות ובין אם לא. פרקטיקה זו הפכה לשגורה כל כך שלעתים רבות המעסיק עושה טעויות העלולות לחשוף אותו…

קרא עוד

העסקת נוער בחופשות ובמהלך הלימודים (קיבוצים ואגודות)

  ראשית נזכיר כי הוראות חוק עבודת הנוער חלות על כלל הנערים העובדים בקיבוצים, לרבות בני קיבוץ, אשר אינם חברים. נהלי העבודה של בני נוער גיל ההעסקה המותר במהלך שנת הלימודים נערים בגילאי 14 ו- 15 יוכלו לעבוד במהלך חופשות רשמיות מלימודים בלבד (כאשר יום שישי אינו נחשב כיום חופשה רשמי מלימודים). נערים בגילאי 16…

קרא עוד

נגיף הקורונה – תשלום דמי בידוד/מחלה לעובדים

החל מיום 29/10/20 ועד 31/03/21 בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) תש”פ- 2020 נקבעו, בין היתר, הוראות הנוגעות לתשלום דמי בידוד לעובד שחלה עליו חובת בידוד ע”י המעסיק וקבלת שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי. להלן עיקרי ההוראות: תשלום דמי בידוד לעובד לעניין זה – עובד השוהה בבידוד הינו עובד אשר נעדר מהעבודה הואיל…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הפחתת עלויות העסקה עם היציאה מהמשבר

המעסיקים חייבים עתה להתאים את הסכמי ההעסקה של עובדיהם ואת מקום העבודה עצמו למציאות החדשה בה מצוי המשק, תוך שמירה על מצב בו הן המעסיק והן העובד נשארים מרוצים. להערכתנו יש לבצע בחינה משפטית מחודשת של חלק גדול מהסכמי ההעסקה בסוגיות הבאות: מודל ביצועים – העובד יתוגמל בהתאם לעמידתו בביצועים שייקבעו על ידי ההנהלה ולא…

קרא עוד

נגיף הקורונה – תם זמנו של הסכם העסקה הגנרי

הקדמה: משבר הקורונה ועימו הריחוק החברתי אשר נכפה על האזרחים, אילצו את המעסיקים אשר ביקשו להמשיך להפעיל את מקומות העבודה למצוא פתרונות יצירתיים שיאפשרו לעובדים להמשיך לבצע את תפקידם בצורה המיטבית ותחת המגבלות אשר הוטלו עליהם. הפתרון המתבקש והבולט מכולם הינו מתן האפשרות לעבודה יעילה מהבית, באופן שבו ימשיך העובד ויבצע את כל המטלות המוטלות…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הוצאת נשים בהריון לחל”ת

נכון ליום 19/4/20 כפי שפרסמנו בעבר – לאור מצב החירום ניתן היתר גורף להוציא לחל”ת נשים בהריון בתקופה המוגנת לפי חוק עבודת נשים, עבור מעסיקים העומדים בתנאים מסוימים. ביום 17.4.20 בוטלו תקנות שעת החירום בנושא זה. פירוש הדבר הוא שההגבלות על הוצאת נשים בהריון בתקופות המוגנות מפיטורים חזרו לחול בהתאם לחוק, ועל מעסיק לקבל היתר…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הגבלת מספר העובדים בזמן החג

נכון ליום 8/4/20 פורסם תיקון מס’ 2 לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש”ף-2020. להלן עיקרי ההחמרות וההגבלות: מיום רביעי 8.4.2020, בשעה 15:00 עד ליום שישי, 10.4.2020 בשעה 06:00, (להלן: “תקופת החמרת ההגבלות”), יחולו ההוראות הבאות: עסקים במגזר הפרטי ביישובים שרוב תושביהם יהודיים לא יאפשרו שהייה של…

קרא עוד

נגיף הקורונה – “תקנות הסגר”

נכון ליום 8/4/20 היום 7.4.2020, פורסם ברשומות תיקון מס’ 3 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש”ף-2020 (להלן: “תקנות הסגר”). להלן עיקרי התיקון (רצ”ב הנוסח המלא והמחייב): אחריות מעסיק: טרם כניסה למקום העבודה, המעסיק ישאל את הנכנסים ובכלל זה עובדי המקום את השאלות הבאות: (1) האם אתה משתעל? (2) האם חום גופך…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הוצאת עובדת בתקופה המוגנת לחל”ת

לאור מצב החירום, אשר הוביל מעסיקים רבים להוציא את עובדיהם לחופשה ללא תשלום (חל”ת), נוצרה אי בהירות סביב הוצאת נשים בתקופה המוגנת (הריון ולאחר לידה) לחל”ת. תקנות חדשות אשר פורסמו ביום 6.4.20 מסייעות למעסיקים בנושא זה: בהתאם לתיקון לתקנות, יול מעסיק להוציא עובדת בתקופה המוגנת לחל”ת, ובלבד שיתקיימו כל אלה: החל”ת הינו לתקופה שלא תפחת…

קרא עוד

חוקיות סגירת שערים בקיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים

לאחרונה נדרש היועץ המשפטי לממשלה לשאלה האם מותר לישובים קהילתיים, לרבות קיבוצים, לסגור את שעריהם ולהעמיד שומר אשר יסנן את כניסת האנשים. עמדת היועמ”ש היתה כי אין לישוב סמכות לעשות זאת היות ואין מקור חוקי לפעולה כאמור המהווה חסימה של דרך סטטוטורית. דעתנו בנושא זה שונה – צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי”ח-1958, מסדיר את…

קרא עוד

נגיף הקורונה – אחריות מעסיק (עדכון תקנות הגבלת פעילות)

ביום 31.3.2020, פורסם תיקון מס’ 2 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש”ף-2020. להלן עיקרי התיקון הנוגעים לאחריות המעסיק בהתאם לתק’ 3א: מעסיק במקום העבודה יהיה אחראי לכל אלה: טרם הגעת עובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי…

קרא עוד

נגיף הקורונה – מענק לבני 67 ומעלה

נכון ליום 31/3/20 המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות לבני 67 ומעלה לקבלת מענק עקב פיטורים או חלת: אם אתם עונים כן! על 3 השאלות האלה, תגישו בקשה למענק: הפסקתם לעבוד לאחר ה-1.3.20 בעקבות הקורונה? עבדתם לפני כן לפחות 3 חודשים? ההכנסה שלכם מפנסיה נמוכה מ-5,000 ש”ח או שאין לכם הכנסה מפנסיה? תגישו בקשה למענק בקישור…

קרא עוד

נגיף הקורונה – עדכון תקנות שעת חירום (הגבלת מספר עובדים) מיום 31.3.20

נכון ליום 31/3/20 להלן השינויים בתקנות כפי שפורסמו והיום: תיקון מספר העובדים המותר – מעסיקים נדרשים לצמצם את מצבת העובדים המועסקים על ידם בו זמנית ל – 15% במקום 30% כפי שהיה עד כה. יודגש כי מפעלים בהם שמירה על 30% ממצבת העובדים הינה חיונית לפעילות השוטפת של המפעל, יהיו רשאים לשמור על 30% ממצב…

קרא עוד

נגיף הקורונה – מענק למי שעבר את גיל 67 ופוטר או הוצא לחל”ת

נכון ליום 29/3/20 בשורה מהמוסד לביטוח לאומי – מעתה, יוכל גם מי שעבר את גיל 67 ופוטר או הוצא לחל”ת, להיות זכאי למענק מיוחד. מעסיקים רבים נתקלו בשבועות האחרונים בשאלה, מה לעשות עם עובדים אשר עברו את גיל הפרישה ולפיכך אינם זכאים לדמי אבטלה בעת פיטורים או הוצאה לחל”ת. הדילמה האכזרית – בין נטילת הוצאה…

קרא עוד

עורכי דין לדיני עבודה: עושים סדר בכל הקשור למשבר הקורונה

נכון ליום 22/3/20 זה לא סוד שעובדים ועסקים רבים נקלעו למשבר חריף בעקבות מגפת הקורונה ונותרו עם שאלות רבות לגבי ההווה והעתיד. עו”ד גל עינב ועו”ד לירן קולצ’ינסקי, עושים לנו סדר ומסבירים מה הזכויות שמגיעות לנו בתוך עובדים, ואיך כדאי לפעול כדי לצאת מהתקופה הזאת עם מינימום נזק

קרא עוד

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה)

נכון ליום 22/3/20 היום 22.3.20 פורסמו תקנות המגבילות את מספר העובדים הרשאים להימצא במקום עבודה באותו הזמן. הכלל הגורף הוא כי במקום עבודה לא ישהו בו–זמנית יותר מ– 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם, אולם מכלל זה הוחרגו מספר מקומות עבודה כפי שנפרט בהמשך. האחריות לאכיפת התקנות מוטלת על המעסיק, ומעסיק…

קרא עוד

נוהל בקשת חל”ת לעובדת בהריון או לאחר לידה

נכון ליום 16/3/20 בהמשך לפניותינו, הוציאה הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה נוהל הוצאה לחל”ת לעובדות בהריון ולעובדות לאחר לידה בתקופה המוגנת. אנו שבים וממליצים – לא להוציא עובדות בהריון ובתקופה המוגנת לחל”ת ללא אישור הממונה! ניתן להיעזר במשרדנו בהגשת הטפסים או בכל שאלה אחרת. מצורפים הטפסים ואופן הפניה לממונה. להורדת הקובץ לחצו כאן

קרא עוד

קורונה עדכונים 15.3.2020 (הנחיות למעסיקים)

נכון ליום 15/3/20 בהמשך לעדכוני משרד הבריאות, להלן המלצתינו לתקופה הקרובה: ההנחיה המשמעותית ביותר היא איסור התכנסות של 10 אנשים ומעלה. פירוש ההנחיה הזו היא סגירת גני ילדים ומרכזי חינוך בלתי פורמאלי בקיבוצים והגבלת פעילות של חברות ומפעלים. ההגבלות החדשות לא יאפשרו קיום ישיבות רבות משתתפים, עבודה באולמות יצור צפופים וישיבה במשרדים פתוחים(open space) . לאור האמור אנו…

קרא עוד

נגיף הקורונה והוראות למעסיק של עובד בבידוד

נכון ליום 6/2/20 מנכ”ל משרד הבריאות חתם על צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראות שעה), התש”ף -2020 (להלן: “הצו”). בהתאם לצו מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת. (“עובד”: לרבות מתנדב, מי שמועסק…

קרא עוד

המלצות למעסיקים בעניין צבירת ימי חופשה

בפסק דין שניתן לאחרונה נדון מקרה של עובד אשר לטענתו לא לקח ימי חופשה והגיע לצבירה של 190 ימי חופש. במהלך תקופת ההעסקה “מחק” לו המעסיק 100 ימים ללא כל נימוק ואיפס את הצבירה. בית הדין לעבודה שוכנע בטענת העובד כי לא ניצל ימי חופשה במהלך שנות עבודתו וקבע, בין היתר כך: “אף שחוק חופשה…

קרא עוד