נגיף הקורונה – אחריות מעסיק (עדכון תקנות הגבלת פעילות)

ביום 31.3.2020, פורסם תיקון מס’ 2 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש”ף-2020. להלן עיקרי התיקון הנוגעים לאחריות המעסיק בהתאם לתק’ 3א: מעסיק במקום העבודה יהיה אחראי לכל אלה: טרם הגעת עובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי…

קרא עוד

נגיף הקורונה – מענק לבני 67 ומעלה

נכון ליום 31/3/20 המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות לבני 67 ומעלה לקבלת מענק עקב פיטורים או חלת: אם אתם עונים כן! על 3 השאלות האלה, תגישו בקשה למענק: הפסקתם לעבוד לאחר ה-1.3.20 בעקבות הקורונה? עבדתם לפני כן לפחות 3 חודשים? ההכנסה שלכם מפנסיה נמוכה מ-5,000 ש”ח או שאין לכם הכנסה מפנסיה? תגישו בקשה למענק בקישור…

קרא עוד

נגיף הקורונה – עדכון תקנות שעת חירום (הגבלת מספר עובדים) מיום 31.3.20

נכון ליום 31/3/20 להלן השינויים בתקנות כפי שפורסמו והיום: תיקון מספר העובדים המותר – מעסיקים נדרשים לצמצם את מצבת העובדים המועסקים על ידם בו זמנית ל – 15% במקום 30% כפי שהיה עד כה. יודגש כי מפעלים בהם שמירה על 30% ממצבת העובדים הינה חיונית לפעילות השוטפת של המפעל, יהיו רשאים לשמור על 30% ממצב…

קרא עוד

נגיף הקורונה – מענק למי שעבר את גיל 67 ופוטר או הוצא לחל”ת

נכון ליום 29/3/20 בשורה מהמוסד לביטוח לאומי – מעתה, יוכל גם מי שעבר את גיל 67 ופוטר או הוצא לחל”ת, להיות זכאי למענק מיוחד. מעסיקים רבים נתקלו בשבועות האחרונים בשאלה, מה לעשות עם עובדים אשר עברו את גיל הפרישה ולפיכך אינם זכאים לדמי אבטלה בעת פיטורים או הוצאה לחל”ת. הדילמה האכזרית – בין נטילת הוצאה…

קרא עוד

נגיף הקורונה – כינוס אסיפות כלליות – אגודות שיתופיות

נכון ליום 29/3/20 ביום 25.3.2020, חתם סגן רשם האגודות השיתופיות על הנחיות חדשות בדבר כינוס אסיפות כלליות באגודות שיתופיות לאור משבר הקורונה. בהתאם להנחיות, ככלל יש להימנע בימים אלה מכינוס אסיפות כלליות. ואולם, ככל שישנם מקרים יוצאי דופן (צורך בהכרעה בנושא שאינו סובל דיחוי שכן דחייתו עלולה לגרום לנזק כלכלי משמעותי לאגודה או לחבריה, למשבר…

קרא עוד

נגיף הקורונה – השהיית הגבלת חשבונות בנק

נכון ליום 23/3/20 בהתאם לתקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש”ף-2020 (להלן: “התקנות”), והחלטת המפקחת על הבנקים, נעשו מספר שינויים בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ”א-1981, (להלן: “החוק”), הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4.3.20, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק (בשלב זה, התקופה…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הבהרות לענף החקלאות

נכון ליום 23/3/20 ביום 22.3.2020, פורסמו בחתימת ראש הממשלה תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש”ף-2020, (להלן: “התקנות”). אנו חוזרים ומדגישים, בהתאם לתוספת שבתקנות, הגבלת מספר העובדים אינה חלה על ענפי החקלאות המפורטים מטה והם יכולים להמשיך לפעול באופן מלא ללא קבלת אישור מכל גורם שהוא לצורך…

קרא עוד

עורכי דין לדיני עבודה: עושים סדר בכל הקשור למשבר הקורונה

נכון ליום 22/3/20 זה לא סוד שעובדים ועסקים רבים נקלעו למשבר חריף בעקבות מגפת הקורונה ונותרו עם שאלות רבות לגבי ההווה והעתיד. עו”ד גל עינב ועו”ד לירן קולצ’ינסקי, עושים לנו סדר ומסבירים מה הזכויות שמגיעות לנו בתוך עובדים, ואיך כדאי לפעול כדי לצאת מהתקופה הזאת עם מינימום נזק

קרא עוד

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה)

נכון ליום 22/3/20 היום 22.3.20 פורסמו תקנות המגבילות את מספר העובדים הרשאים להימצא במקום עבודה באותו הזמן. הכלל הגורף הוא כי במקום עבודה לא ישהו בו–זמנית יותר מ– 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם, אולם מכלל זה הוחרגו מספר מקומות עבודה כפי שנפרט בהמשך. האחריות לאכיפת התקנות מוטלת על המעסיק, ומעסיק…

קרא עוד

נגיף הקורונה – תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות)

נכון ליום 22/3/20 היום 22.3.2020, פורסמו בחתימת ראש הממשלה תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש”ף-2020, (להלן: “תקנות הגבלת פעילות”). להלן תמצית התקנות (נוסח התקנות המלא והמחייב רצ”ב): צמצום יציאה למרחב הציבורי: אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה: א. הגעה של…

קרא עוד

נגיף הקורונה – שומרים על הוותיקים

נכון ליום 19/3/20 עלינו לשמור מכל משמר על האזרחים הוותיקים הנמצאים בסיכון גבוה בשל נגיף הקורונה. להלן תמצית הוראות חוזר מנכ”ל משרד העבודה והרווחה באשר להתנהלות בבתי אבות: אין לאפשר כניסת אורחים כלשהם למסגרות. לעניין זה, אורח יחשב מי שאינו דייר קבוע במסגרת, אינו עובד בה, אינו עובד זר המתגורר בדיור המוגן ביחד עם דייר,…

קרא עוד

נגיף הקורונה – רשות התאגידים

נכון ליום 18/3/20 דחיית נקיטת הליכים כנגד חברות מפרות בעקבות שורת הצעדים וההגבלות שהוטלו על אזרחי המדינה, החליטה רשות התאגידים להקפיא עד לתאריך 26.04.2020 הליכי הכרזה על חברות כחברות מפרות חוק והעברת חובות החברות המפרות למרכז לגביית קנסות. למען הסר ספק יובהר, כי אין בהודעה זו כדי לייתר את חובתן של החברות לתקן את ההפרות…

קרא עוד

נגיף הקורונה – כללי התנהגות חדשים במקומות העבודה

נכון ליום 17/3/20 משרד הבריאות פרסם עתה הנחיות חדשות. בית היתר קובעות ההנחיות התנהלות במקומות העבודה. להלן הכללים: יש להקפיד על קיום מרחק של שני מטרים לפחות בין העובדים בכל המקומות והמתארים בהם העובדים נמצאים. יש למדוד חום טרם היציאה לעבודה. במידה ויש חום או סימני תחלואה נשימתית אין להגיע לעבודה ויש להקפיד על כללי…

קרא עוד

משרד הבריאות מודיע: אסור ללכת לפארקים, לקניונים או לים

נכון ליום 17/3/20 משרד הבריאות פרסם עתה הנחיות חדשות ומחמירות ביותר במטרה לעכב את התפשטות נגיף הקורונה.  ההנחיות רחבות ואוסרות על פעילויות רבות שעד עתה הותרו.   להורדת המסמך המלא לחצו כאן

קרא עוד

נגיף הקורונה – השב”כ מצטרף למאבק בנגיף

נכון ליום 17/3/20 היום פרסמה הממשלה בחתימת רוה”מ את תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש”ף-2020. המטרה: שימוש בכלים הדיגיטליים הנמצאים ברשות מערכת הביטחון כדי להילחם במגפת הקורונה. בהתאם לדברי הממשלה, המגפה מתפשטת בקצב מהיר על כן הממשלה נדרשת לעשות שימוש בכלים הללו. להלן תמצית תקנות…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הנחיות למשלוחי מזון מבתי אוכל

נכון ליום 17/3/20 בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש”ף-2020, נסגרו בתי האוכל (מסעדות ועסקי מזון שונים) למעט האפשרות להספקת מזון שלא לצריכה במקום.   בעלי עסקי מזון המעוניינים להמשיך לספק מזון במסגרת הצו, להלן תמצית מתוך ההנחיות החדשות של משרד הבריאות: בעל העסק אחראי לוודא שעובדיו בריאים ואין…

קרא עוד

נגיף הקורונה – עידכונים ממשרדי הממשלה

נכון ליום 16/3/20 רשות המיסים הארכת תוקף אישורים על תיאומי מס משנת 2019: כחלק משיפור השירות של רשות המסים בנושא תאומי המס ובהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות כחלק מההיערכות למאבק בנגיף הקורונה, הוחלט להעניק ארכה גורפת לאישורים על תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר…

קרא עוד

נוהל בקשת חל”ת לעובדת בהריון או לאחר לידה

נכון ליום 16/3/20 בהמשך לפניותינו, הוציאה הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה נוהל הוצאה לחל”ת לעובדות בהריון ולעובדות לאחר לידה בתקופה המוגנת. אנו שבים וממליצים – לא להוציא עובדות בהריון ובתקופה המוגנת לחל”ת ללא אישור הממונה! ניתן להיעזר במשרדנו בהגשת הטפסים או בכל שאלה אחרת. מצורפים הטפסים ואופן הפניה לממונה. להורדת הקובץ לחצו כאן

קרא עוד

נגיף הקורונה – הנחיות סגן רשם האגודות השיתופיות

נכון ליום 16/3/20 במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, פרסם היום (15.3.2020) סגן רשם האגודות השיתופיות את ההנחיות הבאות באשר לקיום אסיפות וישיבות ועדים באגודה: קיום אסיפות כלליות ככל שתמה תקופת כהונה של ועד באגודה, אין לכנס אסיפה כללית לצורך בחירת ועד חדש! ועד האגודה המכהן ימשיך בכהונתו למשך שלושה חודשים נוספים בהתאם לתקנה 28(א) לתקנות…

קרא עוד

נגיף הקורונה – בנק ישראל נערך לסייע למגזר העסקי

נכון ליום 16/3/20 המערכת הבנקאית נערכת לסייע למגזר העסקי בהתמודדות עם משבר נגיף הקורונה. בימים הקרובים בעקבות הקלות רגולטוריות של הפיקוח על הבנקים, הנחה בנק ישראל את ההנחיות הבאות: הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה: במטרה לתת מענה לצורכי האשראי של משקי הבית, בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון…

קרא עוד